From the Pam Hogg Collection

www.facebook.com/darrenbradephotography

www.darrenbrade.com

©darrenbrade.com

Tagged: darrenbrade darrenbradephotography fashion catwalk runway pamhogg pam hogg darren brade fashionscout fashion scout lfw londonfashionweek London Fashion Week